Din order

 

Hantering av personuppgifter

 • Inledning
 • Vad är personuppgifter?
 • Vilka personuppgifter hanterar vi och varför?
 • Hur samlar vi in dina personuppgifter?
 • Vad använder vi dina personuppgifter till?
 • Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
 • Till vem lämnar vi ut personuppgifter?
 • Hur skyddar vi dina personuppgifter?
 • Om cookies på denna webbplats
 • Dina rättigheter
 • Hur du motsätter dig elektronisk direktmarknadsföring
 • Kontaktuppgifter
 • Uppdateringar av informationstexten

1. Inledning

Från och med den 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i hela EU. De nya bestämmelserna ersätter PUL (personuppgiftslagen) och ökar privatpersoners möjligheter att bestämma över hur företag och organisationer hanterar personuppgifter och den personliga data som skapas vid nyttjande av dess tjänster eller produkter.

Denna informationstext förklarar hur AB Fingal Johnsson & Söner hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Informationen vänder sig till dig som:

 • har handlat av oss
 • på olika sätt har kommunicerat med oss via fi-jo.se, telefon etc.

Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Vi uppmuntrar dig att läsa igenom informationen noggrant. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns i slutet av denna informationstext.

2. Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (d.v.s. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t.ex. namn, adress, köphistorik och IP-adress.

3. Vilka personuppgifter hanterar vi och varför?

Vi använder dina personuppgifter för att kunna leverera varor du beställt, förbättra upplevelsen på fi-jo.se samt ge dig särskilda erbjudanden. När du handlar av oss samlar vi in dina kontaktuppgifter i syfte att fullfölja vårt avtal.

Kontaktuppgifterna består i:
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Personnummer

Information om ditt köp
Vi sparar även data om vilka produkter du beställer

Supportärenden
När du kontaktar oss via formulär på fi-jo.se samlar vi in den information du uppger till oss för att vi ska kunna hjälpa dig med ditt ärende.

4. Hur samlar vi in dina personuppgifter?

Vi samlar in och behandlar data som:

 • du uppger själv när du handlar av oss
 • du uppger själv när du kontaktar oss via via fi-jo.se, telefon etc.

Exakt vilken information vi samlar in om just dig beror på vilken/vilka av våra tjänster du använder.

5. Vad använder vi dina personuppgifter till?

För att vi ska behandla din data krävs att någon av följande rättsliga grunder uppfylls:

 • Krav för att fullgöra avtal
 • Behandlingen är av intresse både för dig och AB Fingal Johnsson & Söner
 • Samtycke från dig för just den behandlingen

För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig behöver vi behandla dina personuppgifter. Nedan hittar du information om vad vi använder din data till, samt vilken rättslig grund behandlingen har stöd i.

Leverans av varor
Vi behandlar personuppgifter för att kunna identifiera dig som kund och för att kunna leverera de varor du beställt. Samt personuppgifter som krävs för att hantera fakturering och betalning av de varor du beställt.

Rättslig grund: Intresseavvägning, samtycke och fullgörande av avtal.

Kommunikation och support
Vi kan använda personuppgifter från tidigare kontakt med oss för att kunna ge dig erbjudanden. Vi använder dina kontaktuppgifter som grund för fakturor, nyhetsbrev och erbjudanden.

Rättslig grund: Intresseavvägning, samtycke och fullgörande av avtal.

6. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar personuppgifter så länge det finns ett dokumenterat syfte för behandlingen. Kontakta vårt dataskyddsombud för mer information.

7. Till vem lämnar vi ut personuppgifter?

Vi säljer aldrig dina uppgifter till tredje part. Vi kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter till följande partners:

Google
Via tredjepartscookie delar vi med oss av din IP-adress till Google i syfte att analysera trafiken på fi-jo.se.

8. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Via vår internetleverantör använder vi oss av industristandarder för att lagra, behandla och kommunicera information som personuppgifter och lösenord på ett säkert sätt. T.ex. SSL/TLS, PGP och envägs hash-algoritmer.

Skyddet implementeras med systematiska, organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa integritet, sekretess och tillgänglighet.

Policy och säkerhetsrutin finns bl.a. för:

 • Informationssäkerhet
 • Incidenthantering
 • Riskanalys
 • Mjukvaruuppdateringar
 • Säker konfiguration och hantering av enheter
 • Kontor och serverhallar
 • Mjukvaruutveckling
 • Personalen är bunden av sekretessavtal och behandlar endast den information uppdraget kräver.

9. Om cookies på denna webbplats

När du besöker vår webbplats kan vi också samla in information och uppgifter om dig genom att använda så kallade cookies. Läs mer om hur vi använder cookies här.

10. Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i nästa avsnitt.

Tillgång till dina personuppgifter
Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas.

Begära rättelse
Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.

Begära radering
Du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna.

Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot behandling för direktmarknadsföring
Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss, se avsnittet kontaktuppgifter nedan. Observera dock att vi behöver vissa personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig. Om du väljer att återkalla ditt samtycke kan det innebära att vi inte kan tillhandahålla alla våra tjänster till dig.

11. Hur du motsätter dig elektronisk direktmarknadsföring

AB Fingal Johnsson & Söner kan komma att använda din e-postadress för direktmarknadsföring. Om du inte vill att vi använder din e-postadress i detta syfte är du välkommen att höra av dig till vårt dataskyddsombud med namn, adress och organisations- eller personnummer så inför vi en s.k. reklamspärr för dina uppgifter. Du kan också alltid klicka avprenumerera i sidfoten på våra utskick.

12. Kontaktuppgifter

AB Fingal Johnsson & Söner (orgnr 556073-6729) är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras, kontakta oss genom skriftlig egenhändigt undertecknad begäran som skickas till:

AB Fingal Johnsson & Söner
Box 525
331 25 Värnamo

13. Uppdateringar av informationstexten

Denna informationstext uppdaterades senast den 12 oktober 2018 och kan komma att ändras.

Missa inga nyheter om Fingal Johnsson eller våra produkter.