Din order

 

Kvalitetspolicy

AB Fingal Johnsson & Söner skall vara kvalitetsledande inom sin bransch framstå som ett begrepp liktydigt med kvalitet. Alla åtaganden och agerande från våra medarbetare samt våra produkter ska uppfattas som uttryck för kvalitet. Vi ska alltid eftersträva att infria förväntningar från kunder, leverantörer, medarbetare, aktieägare och samhälle.

Levererade produkter skall vara specifikationsenliga i högsta kvalitet och levereras till kund i rätt tid och i rätt kvantitet.

Kunden är den viktigaste faktorn i vår verksamhet. Vi skall bedriva ett aktivt och utvecklande samarbete med kunden, för att kunna möta marknadens behov. Vi vill att våra kunder ska kunna känna fullt förtroende för oss som leverantör och samarbetspartner.

För att kunna leverera högsta kvalitet krävs delaktighet, engagemang och förståelse av alla medarbetare inom företaget. Vi ger varje anställd, såväl utbildning som information, så att detta uppnås. Utrustning och arbetsformer anpassas så att varje anställd kan påverka sin arbetssituation och utvecklas i arbetet. Vi arbetar med att ständigt förbättra oss i verksamheten och våra system.


Reftele den 1 mars 2019

Henrik Nyholm, VD

Missa inga nyheter om Fingal Johnsson eller våra produkter.