Din order

 

Miljöpolicy

AB Fingal Johnsson & Söner ska verka för ständiga miljöförbättringar och ett kretsloppstänkande med hög prioritet på återvinning, återanvändande av material och användande av utrustning och material som är av bästa miljöklass. Vi skall föra en öppen dialog med kunder, leverantörer och myndigheter. När vi utvecklar våra produkter och tjänster till kundernas krav, skall vi särskilt uppmärksamma miljöfrågorna.

Vad gäller vår hantering av industriavfall är vår målsättning att allt avfall skall sorteras och i mesta möjliga mån återanvändas för att så lite som möjligt skall lämnas till deponering.

Våra medarbetare skall löpande informeras och utbildas i miljöfrågor som berör vår verksamhet. Vi följer gällande miljölagstiftning och arbetar ständigt med att förbättra vårt miljöarbete.


Reftele den 1 mars 2019

Henrik Nyholm, VD

Missa inga nyheter om Fingal Johnsson eller våra produkter.